Redaktion Lagunen

Redaktion Lagunen är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Eskilstuna kommun.

Vi är ungefär 20 personer i redaktion Lagunen.
Vi har tre arbetshandledare som hjälper oss i arbetet.

Redaktion Lagunen finns i Skiftinge centrum i Eskilstuna.

Det här gör vi på Redaktion Lagunen

På Redaktion Lagunen gör vi fyra tidningar på ett år.
Det här gör vi när vi arbetar med tidningen Lagunen:

  • Gör reportage
  • Gör intervjuer
  • Gör studiebesök
  • Fotograferar
  • Söker information
  • Skriver
  • Tillverkar bilder

Vi använder dator, kamera, diktafon, papper, pennor och färger.

Redaktionsmöten

Vi i redaktionen bestämmer tillsammans tidningens tema.
Vi arbetar både i grupp och själva.
En gång i veckan har vi redaktionsmöten.
På mötena går vi igenom frågor
och berättar idéer och åsikter.

Varför heter vi Lagunen?

En lagun är en trygg och vacker plats vid havet.
En lagun är en lugn och stilla plats.

Det vackra på redaktion Lagunen är att vi försöker skapa trygghet och trivsel.

Ordet Lagun betyder fördjupning.
På redaktionen fördjupar vi oss i olika ämnen och frågor.